>;>2=0

59B8=38 1V1;V>B5:


5B>48:0


FAQ


2>@>B=V9 72'O7>:


;>3
FAQ
(0=3;. Frequently Asked Questions ?>H8@5=V 70?8B0==O)

 • )> F5 B0:5, 251><5B@8:0?
  51><5B@8:0 F5 @>74V; V=D>@<0B8:8, 2 <560E O:>3> 4>A;V46CTBLAO :V;L:VA=V 0A?5:B8 :>=AB@CN20==O V 28:>@8AB0==O V=D>@<0FV9=8E @5AC@AV2 (251 A09BV2) AB@C:BC@ V B5E=>;>3V9 C A5A2VB=V9 <5@56V.

 • '>W 1V1;V>B5:8 =5 2=5A5=> 4> @59B8=3C?
  >6;82> G5@57 04@5AC 20H>3> A09BC. ;O CG0ABV 2 @59B8=3C 4><5==0 04@5A0 A09BC 1V1;V>B5:8 ?>28==0 <0B8 2A;0A=89 ?V44><5= (=0?@8:;04: library.university.edu.ua), 0 =5 1CB8 G0AB8=>N 3>;>2=>W >@30=V70FVW (=0?@8:;04: university.edu.ua/library/).

 • !09B =0H>W 1V1;V>B5:8 @>7B0H>20=89 =0 E>AB8=3C.
  !09B8 1V1;V>B5: 7 4><5==8<8 V<5=0<8 E>AB8=3-?@>20945@V2 (narod.ru, sites.google.com V B.4.) 4> @59B8=3V2 =5 ?@89<0NBLAO.

 • /: G0AB> 1C4CBL ?5@5@0E>2C20B8AL 3> 2>=8 70;560BL?
  51><5B@8G=V V=48:0B>@8 @>7@0E>2CNBLAO =0 >A=>2V 40=8E, >B@8<0=8E 7 2V4:@8B8E, 157:>HB>2=8E 465@5; <5@56V =B5@=5B. =OBBO 40=8E, @>7@0EC=>: V=48:0B>@V2 B0 ?C1;V:0FVO @59B8=3V2 2V41C20TBLAO 42VGV =0 @V: V ?C1;V:CNBLAO 2 AVG=V B0 ;8?=V :>6=>3> @>:C.

 • 0 O:8<8 :@8B5@VO<8 2 @59B8=3C 2@0E>2CTBLAO 48709=?
  51><5B@8G=89 @59B8=3 A09BV2 1V1;V>B5: =5<0T =VG>3> A?V;L=>3> 7 >FV=:>N 251-48709=C A09BV2.

 • /:8< G8=>< 2@0E>2CTBLAO 2V42V4C20=VABL A09BC?
  51><5B@8G=V V=48:0B>@8 =5 2@0E>2CNBL :V;L:VABL 2V42V4C20=L G8 :V;L:VABL ?5@53;O=CB8E AB>@V=>: A09BC. "0:V ?>:07=8:8 =5 T =04V9=8<8.

 • >OA=VBL ?@>ABVH5: I> >7=0G0NBL F8D@8 2 B01;8FOE @59B8=3C, :>;>=:8 1) "Rank-"&", 2) "Rank-V", 3) "Rank-S", 4) "Rank-R", 5)"Rank-Sc"?
  09:>@>BH0 2V4?>2V4L F5 W 1V1;V>B5:8 A5@54 V=H8E CG0A=8:V2 70 ?52=8< 251-V=48:0B>@><. VA;O @>7@0EC=:V2 V @0=6C20==O, F5 (2V4?>2V4=>) :07=8:>< /=45:A "&, 2) :V;L:VABN 72>@>B=VE ?>A8;0=L =0 20H A09B, 3) 7030;L=>N :V;L:VABN 251-AB>@V=>: =0 20H>N :V;L:VABN :>@8A=8E D09;V2, O:V <>6=0 7020=B068B8 7 20H>3> A09BC, 5) :V;L:VABN ?>A8;0=L =0 20H A09B 2V4 A8AB5<8 CC3; :045

 • '>7@0EC=:C =5 28:>@8AB>2CTBLAO ?>:07=8: Google Page Rank, 0 Yandex "& 28:>@8AB>2CTBLAO?
  "> Yandex "& @>7@0E>2CTBLAO 4;O 2AL>3> A09BC 2 FV;>6=>W >:@5<>W 251-AB>@V=:8. &5 7030;L=>2V4><0 V=D>@<0FVO, E>G0 D>@7@0EC=:C F8E 251-V=48:0B>@V2 ?>HC:>2V A8AB5<8 B@8<0NBL C 25;8:>

 • A:V;L:>E @59B8=30E <8 <>65<> ?>10G8B8 A2>N 1V1;V>B5:C?
  8 <>65B5 ?>10G8B8 A2>N 1V1;V>B5:C C 42>E @59B8=30E: C 7030;L=>C:@0W=AL:>2V4=> ?@8=0;56=>ABV 20H>W 1V1;V>B5:8) @59B83C 4;O =0FV>=0;L=8E, C=V25@A8B5BAL:8E, >1;0A=8E =0C:>28E, N=0FL:8E, 48BOG8E G8 B5:.
© 51><5B@8G=89 @59B8=3 1V1;V>B5: #:@0W=8-2016